Duyurular

YAYINLANMA TARİHİ: 28.02.2021
DOĞAL AFET VE SAĞLIK ARAMA KURTARMA DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
Dernek yönetim kurulunun 24.02.2021 almış olduğu karar gereği, 14.03.2021 pazar günü tarihinde saat 14.00 da Dernek merkezinde Olağan üstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanmaması veya ertelenmesi durumunda ikinci toplantı 01.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Gündem :
Açılış ve yoklama.
Kongre divan Başkanlığının seçilmesi.
İstiklal Marşı ve Saygı duruşu.
Yönetim Kurulu Başkanının konuşması.
Faaliyet ve Denetim Raporlarının okunması.
Bütçenin görüşülmesi ve kabulü.
Dernek Organlarının seçilmesi
Dilek ve temenniler.

Kapanış Dernek ASİL Üyelerimize duyurulur.
Tuncay Meriçli
Genel Başkan

Daskut Acil