Disiplin ve Etik Yönetmeliği

Derneğimizin Amacı:

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği, doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki dahilinde her türlü koşullarda mağdur durumda kalmış yardıma ihtiyacı olan ve yardım talebinde bulunan her bireyin yardımına koşar. Bunu yaparken eğitimli, disiplinli, toplumu bilgilendiren, siyasi bir görüşü olmayan tamamen gönüllülük temeline dayalı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bağlı bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin yönetim kurulu ve disiplin kurulunun öngördüğü kararlara istinaden tüm üyelerin uyması gereken kurallar ve uymadığı takdirde ön görülen cezai işlemler aşağıdaki gibidir.

OLUŞTURULACAK DİSİPLİN KURULU YETKİ VE YAPTIRIMLARI.

DASKUT bünyesinde disiplin kural ihlalinde izlenecek yollar.

1: Uyarı

2: Kınama

3: Dernekten belli bir süre uzaklaştırma

4: Dernek üyeliğinin sonlandırılması

UYARI CEZASI HALLERİ

A: DASKUT faaliyetlerinin olduğu ortamda siyasi görüşünün belirtecek söylemde bulunmak.

B: DASKUT kıyafet ve semboller üzerinde taşıdığı durumlarda, alkol olmak ve hakaret içeren söylemlerde bulunmak.

C: Gönüllü personelin bulunduğu il ve ilçe temsilciliklerinde amirleri tarafından verilen bir görevi kabul ettikten sonra mazeret belirtmeksizin görevi aksatma veya yapmama.

D: Sosyal medyada izin olmadan asılsız veya geneli ilgilendiren paylaşımda veya söylemde bulunma.

E: Ders düzeninde bulunulduğu ortamda, genel ahlak kurallarına uymama.(sohbet etme, yeme içme, eğitmenlere saygısız hareketlerde bulunma).

F: Yönetim kurulunda asil üye veya üye adayı konumunda olup ilan edilen toplantı gün ve saatinde üç defa üst üste mazeretsiz katılmamak.

KINAMA CEZASI HALLERİ

A: DASKUT tatbikat veya operasyonlarında emir komuta zincirine uymamak.

B: Dernek içinde veya dışında, aslı olamayan veya yanlış bilgi vermek.

C: Bölge temsilcilerinin veya yetkilendirilen kişilerin, dernek içinde sevk ve idare amaçlı talimatları şahsi mesele yapıp yerine getirmemek.

D: Görevlendirmeye engel olmak.

E: Gönüllü personelin kendisine verilen görevi ve bölüm birimlerini kötüye kullanmak.

F: Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları ihmal etmek kötüye kullanmak su istimal etmek.

DERNEKTEN BELLİ BİR SÜRE UZAKLAŞTIRMA HALLERİ

A: DASKUT derneğinin imaj ve saygınlığına zarar verecek davranışta bulunmak.

B: Derneğe ait taşınır ve taşınmaz her türlü araç gereç ve belgeyi birim sorumlusunun izni ve bilgisi olmadan kullanmak veya başka bir yere taşımak.

C: Görevlendirme olmaksızın DASKUT adına görüşmeler yapmak ve taleplerde bulunmak.

D: Görev verilen personelin görevi yapmasına engel olmak.

E: Dernek yerleşkesinde eğitim çadırı ve faaliyetlerde bulunulan bölgede ateşli silah bulundurmak.

F:  Uyuşturucu madde kullanmak (tıbbi izinler hariç)

G: DASKUT a ait alet edevatları şahsi işinde kullanmak, zarar vermek.

ÜYELİKTEN İHRAÇ HALLERİ

A: Denetleme ve soruşturma hallerinde yalancı şahitlik yapmak.

B: Dernek üyelerine iftirada bulunmak.

C: Cinsel istismarda bulunmak.

D: Dernek izni olmadan bağış toplamak makbuz kesmek.

E: Türkiye Cumhuriyeti anayasasında suç kabul edilen bir icraatı ifa etmek veya azmettirmek.

F: Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre yüz kızartıcı suç işlemek.

G: Uzaklaştırma cezasına uymamak.

H: Yönetim Kurulu toplantı kurallarına uymamadan dolayı kınama cezası aldığı halde, toplantıya mazeretsiz katılmama durumunun devam etmesi halinde üyelikten ihraç edilir.