Disiplin ve Etik Yönetmeliği

Derneğimizin asli amacı:
Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT)derneği, doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkanı dahilinde her türlü koşullarda, mağdur durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talebinde bulunan her bireyin yardımına koşan; bunu yaparken eğitimli, disiplinli,, toplumu bilgilendiren, siyasi bir görüşü olmayan tamamen gönüllülük temeline dayalı ,Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bağlı bir sivil toplum kuruluşudur.
Derneğimizin yönetim kurulu ve disiplin kurulunun öngördüğü kararlara istinaden;
Tüm üyelerin uyması gereken kurallar ve uyulmadığı takdirde öngörülen cezai işlemler ;

OLUŞTURULACAK DİSİPLİN KURULUNUN YETKİ VE YAPTIRIMLARI.
Daskut bünyesinde disiplin ve kural ihlalinde izlenecek yollar;
1.Uyarı
2.Kınama
3.Dernekten belli bir süre uzaklaştırma
4.Dernek üyeliğinin sonlandırılması.

UYARI CEZASI HALLERİ:
a:Daskut faliyetlerinin icra edildiği ortamlarda siyasi görüşünü belirtecek söylemler.
b:Daskut kıyafet veya sembolleri üzerinde taşıdığı durumlarda,alkollü olmak,küfürlü ve hakaret içeren söylemlerde bulunmak.
c:gönüllü personelin bulunduğu il veya ilçe temsilciliklerinde amirleri taradından verilen bir görevi kabul ettikten sonra,mazeret belirtmeksizin görevi aksatmak veya yapmamak.
d:sosyal medyada,izin olmadan asılsız veya geneli ilgilendiren paylaşımda veya söylemde bulunmak.
e:Ders düzeninde bulunulduğu ortamda,genel ahlak kurallarına uymamak(ders içinde sohbet etmek,yemek içmek,eğitmenlere karşı saygısız hareketlerde bulunmak,derslere zamanında katılmamak,ön görülen derslerdeki kıyafet kuralına uymamak vb,gibi)

KINAMA CEZASI HALLERİ;
a:Daskut tatbikat veya gerçek operasyonlarda ,amirlerin emir komuta zincirine uymamak.
b:Dernek içinde veya dışında ,Daskut hakkında aslı olmayan veya yanlış bilgi vermek.
c:Bölge temsilcilerinin veya bunların yetkilendirdiği kişilerin talimatlarını şahsi mesel yapıp yerine getirmemek.
d: Görevlendirmeye engel olmak
e:Gönüllü personelin kendisine verilen görevi ve bölüm birimlerini kötüye kullanmak.
f: Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları , ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek.

DERNEKTEN BELLİ BİR SÜRE UZAKLAŞTIRMA HALLERİ;
a: Daskut derneğinin imaj ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmak.
b: Derneğe ait taşınır ve taşınmaz her türlü mal, araç ve belgeyi birim sorumlusunun bilgisi ve izni olmadan kullanmak veya başka bir yere taşımak.
c:Görevlendirme olmaksızın,Daskut adına görüşmeler yapmak ve taleplerde bulunmak.
d:Görev verilen bir personelin gorevini yapmasına engel olmak.
e:Dernek yerleşkesinde, eğitim çadırı ve faliyetlerde bulunulan bölgelerde ateşli silah bulundurmak (özel durumlarda izin harici)
f:Uyuşturucu vb.gibi maddeler kullanmak(tıbbi izin hariç)
g:Daskuta ait alet edevatları şahsi işinde kullanmak,kasten zarar vermek.

ÜYELİKTEN İHRAÇ HALLERİ;
a:Denetleme ve soruşturma hallerinde yalancı tanıklık yapmak.
b:Dernek üyelerine iftira atmak.
c:Cinsel istismarda bulunmak.
d:Dernek İzni olmaksızın bağış kabul etme ,makbuz kesme.
e:Türkiye Cumhuriyeti anayasasında suç kabul edilen bir icraatı ifa etmek veya azmettirmek.
f:Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre yüz kızartıcı bir suç işlemek.
g:Uzaklaştırma cezasına uymamak.

Daskut Acil